Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Saneringen av etapp 1B

Vecka 47 startar förarbetet av saneringen på etapp 1B, området söder om Skräbeån. Schaktstarten för själva saneringen drar igång under vecka 49. Provtagningar har redan gjorts på området söder om Skräbeån. Vi kommer att köra bort material som är klassat som förorenat för bostadsmark och därefter körs nytt material in för att fylla upp marken. Det innebär att det kommer köra en hel del transporter in och ut längs främst Pyntvägen och det kan förekomma buller under dagtid. Arbetstider för saneringsarbetet, utfyllnadsarbetet och anläggande av infrastrukturen kommer att vara mellan kl 7-17 på vardagar.

Under vecka 47 kommer en hel del träd att fällas norr om Skräbeån mellan kanalen och det som ska bli Idrottsparken.

Strandpromenad

Självklart ska det finnas en strandpromenad på Ivöstrand.  En strandpromenad som ska vara trygg och tillgänglig för alla i kommunen att ta sig runt på.  Utmed strandpromenaden ska det finnas ett stängsel in mot IFÖ Sanitärs område. Belysning och beläggningsval ska säkerställa trygghet och tillgänglighet. Förfrågningsunderlag för att ta in anbud kommer att färdigställas i slutet av februari 2013.
 
Strandpromenaden  kommer till en början att sträcka sig mellan Skräbeåns mynning och båthamnen i norr.

Miljötänk på Ivöstrand

Under hela projektet hittills har miljöaspekten varit viktig. Dels att se till att platsen saneras men också att se till att driften blir så energieffektiv och miljöanpassad som möjligt.

På hallens tak planeras solceller för produktion av el till anläggningen. Konstgräsplaner kommer att värmas upp med fjärrvärme.  Kanske kan det också bli ett vindkraftverk i anslutning till området. Sedan sommaren 2012 mäts vinden för att sedan utvärdera om det är tillräckligt mycket vind på platsen för att bygga ett vindkraftverk.