Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Visar väg till utställning

Idag har det kommit upp beachflaggor utmed Fågel Fenix väg. De ska visa vägen till utställningslokalen på Ivöstrand. Som vi har skrivit här innan så finns det nu en liten utställning om Ivöstrandsprojektet i den grå boden på Räddningstjänstens övningsområde. Än så länge är utställningen liten, men information kommer att fyllas på när projektet fortlöper. Utställningen är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl 7.30-15.30 och det finns ramp till utställningslokalen.

Utmed gång- och cykelvägen vid storlekplatsen/Skansen hittar du en skylt med en skiss över hur området är tänkt att bebyggas.

Välkomna!

Följ flaggorna till utställningen om Ivöstrand.

Utställningen är i den grå boden på arbetsområdet (Räddningstjänstens övningsområde)

Utställning om Ivöstrand

I den grå boden längst in på Räddningstjänstens övningsområde finns en utställning om Ivöstrandsprojektet. Där kommer du bland annat att kunna se bilder och få veta mer om projektet. Utställningen är under uppbyggnad och är därför just nu i en liten skala, men information kommer att fyllas på efter hand som projektet fortlöper. Utställningen är öppen måndagar, tisdagar och torsdagar kl 7.30-15.30, när personal finns på plats. Välkommen!

Boden är också arbetsplats för vår personal, så det kan förekomma sammanträden under öppningstiden.

Förberedelser för marksanering

Nu börjar förberedelserna för marksaneringen ta fart. Idag har Svevia satt ut sina arbetsbodar på området. Vill du veta mer om hur en marksanering går till? Läs gärna på Svevias webbplats om marksanering.

Under våren kommer också kommunen sätta ut en projektbod där några av våra medarbetare ska ha sin arbetsplats. Det planeras för en bod för allmänheten med en utställning om projektet. Boden ska ha en utsiktsplats på taket där du kan se vad som händer på området. Vår plan är också att få upp en webbkamera så snart som möjligt så du kan följa arbetet på din dator.

Sanering av etapp 1a

I mitten av februari öppnades anbuden från företag som ville åta sig uppdraget att sanera Ivöstrandsområdet. Beslutet är taget och det blir Svevia AB som har fått uppdraget att sanera. Planeringen är nu i full gång och saneringen av etapp 1a ska påbörjas så snart det är möjligt. Tidsplanen då saneringen av etapp 1a ska vara färdig är satt till september 2013. Etapp 1a är delen av Ivöstrand där arrangemangshallen och konstgräsplanerna ska vara. Den beräknade kostnaden för sanering av etapp 1a är 8,5-9 miljoner kronor.