Your browser (Internet Explorer 7 or lower) is out of date. It has known security flaws and may not display all features of this and other websites. Learn how to update your browser.

X

Dokument

Ekonomisk information 140404

Efterhand som planerna för Idrottsparken vuxit fram har vi också gjort ekonomiska planer för de olika projekten.  I denna plan finns preliminära kalkyler för de olika projekten specificerade. Upphandling av padelbanor, kombibana, naturgräsplan, boulebanor och plats för utegympa pågår.  Först när dessa anbud antagits kan en säkrare kalkyl göras.

Bromölla Fritidscenter  enkel plan (pdf)

Bromölla Fritidscenter AB, årsplan (Excel)

 

Detaljplan för Ivöstrand

Missiv Ivöstrand (pdf)

Planbeskrivning (pdf)

Genomförandebeskrivning (pdf)

Ivöstrand Plankarta (pdf)

Ivöstrand Illustration (pdf)

Kvalitetsprogram Ivöstrand (pdf)

MKB Ivöstrand (pdf)

Ivöstrand Samrådsredogörelse (pdf)

Ivöstrand Fastighetsförteckning  (pdf)

Bullerutredning (pdf)

Bilaga2 Riskutredning(pdf)

Bilaga3 Geoteknik (pdf)

Bilaga 4 Naturinventering  (pdf)

Bilaga5 VA-utredning (pdf)